Min släkt Namn Bildsamling

Erik Klockare   född ca 1660


(Eric Elgs fader, min morfars farfars farfars farfars far)

Generalmönsterrullorna


Nedan finner vi honom i Upplands regementes första rulla i 24:e roten 1684.


Indelningsverket skapades av Karl XI år 1682, så Erik Klockare var en av de första indelta soldaterna i Sverige. Hans soldattorp var nr 12 i Persbylånga.


I Erik Elgs dödbok står fadern som Eric Olofsson Klåckare. Nu i tredje året som soldat anges hans soldatnamn för första gången. Han antogs 1682, vilket gör att han borde vara född kring 1660.Generalmönsterrullor - Upplands regemente 001 (1684-1684) Bild 87 / sid 82 (AID: v68661.b87.s82, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68661.b87.s82


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 002 (1685-1685) Bild 98 / sid 93 (AID: v68662.b98.s93, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68662.b98.s93


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 003 (1686-1686) Bild 96 / sid 91 (AID: v68663.b96.s91, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68663.b96.s91


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 004 (1687-1687) Bild 94 / sid 88 (AID: v68664.b94.s88, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68664.b94.s88


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 005 (1688-1688) Bild 95 / sid 88 (AID: v68665.b95.s88, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68665.b95.s88


Rullor för 1689 och 1690 saknas. I 91 års rulla har en annan person tagit Eriks plats med nummer 441. Siffrorna 682 ovan står för året när Erik antogs, 1682.

Så nedan kan vi se att ersättaren antogs två år efter Erik, 1684.Generalmönsterrullor - Upplands regemente 006 (1691-1691) Bild 96 / sid 179 (AID: v68666.b96.s179, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68666.b96.s179

Till höger efter siffrorna “441” står det “Erik Olsson Klåckare”.

Namnet längst ut till vänster, Emanuel de Gers (senare stavat de Geer), återfinner jag på flera ställen i rullorna. Andra namn på samma sätt är Bonde och Svinhufvud till exempel. De bör vara storgodsägarna. Det finns numera en väg kallad Louis De Geers väg i Tobo, som ligger strax väster om Tegelsmora. Namnen i mitten tror jag är deras arrendebönder som skulle svara för att utse en indelt soldat. Siffrorna efter bondenamnen antar jag är deras bidragsdel. En annan teori är att Bonde, de Geer och Svinhufvud är officerare, men jag kan inte tolka upplägget i rullorna på det viset. Helt säker kan jag dock inte vara, men indelte soldaten Klåckare är definitivt min släkting!

Här hittar vi honom 1682 i Rullorna. Dessa föregick Generalmönsterrullorna som startade två år senare.


Rullor 1620-1723 1682:3 (1682) Bild 40 (AID: v751671.b40, NAD: SE/KrA/0022)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v751671.b40Upplands infanteri


Mönsterrulla uppå ”Rekryterade” (?) Soldater i Uppland


Rullor 1620-1723 1682:3 (1682) Bild 610 / sid 55 (AID: v751671.b610.s55, NAD: SE/KrA/0022)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v751671.b610.s55

Majorens Anders Sparrfelts Kompani, Olands Härad


Rullor 1620-1723 1682:3 (1682) Bild 640 / sid 58 (AID: v751671.b640.s58, NAD: SE/KrA/0022)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v751671.b640.s58

Här under hittar vi Erik själv. Överst står det ”Tegelsmora”. Ute till vänster ser vi namnet Emanuel Degers, eller De Geer som det oftast stavas numera. Se mitt försök till förklaring vem han är lite längre ner i dokumentet. Det tredje soldatnamnet är ”Erik Olofson”. Olofsson och Olsson var utbytbara på den tiden. Fadern hette möjligen Olofsson själv eller troligast Ola/Olof i förnamn. Det sista ordet på urklippet är Persbylånga, byn där Erik kom ifrån. Vad som står mellan namnet Erik och bynamnet är jag lite osäker på. Jag kan bestämt se ”Olofson”, kanske med initialerna ”P.G.” framför, och dessutom ordet ”i”. Kan det var hans far eller bror i Persbylånga? Ersatte han sin bror? Det var inte alls ovanligt. Om jag tänjer lite på marginalerna tycks det stå ”sin Broder” på näst sista raden. Jag har letat i tidigare rullor efter en broder men ännu inte hittat någon. Rullorna är notoriskt svårtydda. Det är ju trots allt långt över 300 år sedan. Dessutom påbörjades inte den första Husförhörsboken i Tegelsmora förrän trettio år senare,1712. Att leta efter adelsmän och officerare var betydligt lättare så här långt bak i tiden.


Men det är definitivt min förfader Erik, vilket vi kan se när vi följer rullorna framåt i tiden. Han är också obestridligen fader till nästa generation, Erik Elg, vilket kan ses i dennes dödbok.


Rullor 1620-1723 1682:3 (1682) Bild 650 / sid 59 (AID: v751671.b650.s59, NAD: SE/KrA/0022)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v751671.b650.s59

Och här följer 1683. I början på denna volym finns ett maskinskrivet register med sidohänvisningar, vilket underlättar i hög grad när man skall leta upp en vanlig soldat.


Rullor 1620-1723 1683:20 (1683) Bild 40 (AID: v751699a.b40, NAD: SE/KrA/0022)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v751699a.b40

Tegelsmora i Olands Härad hörde alltid till Majorens kompani, som vi även kan se senare med Erik Olsson (Olofsson) Klockares son Erik Elg.


Rullor 1620-1723 1683:20 (1683) Bild 230 / sid 19 (AID: v751699a.b230.s19, NAD: SE/KrA/0022)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v751699a.b230.s19Bland dessa “Gemene Knechtar” från Tegelsmora finner vi Erik.


Rullor 1620-1723 1683:20 (1683) Bild 280 / sid 24 (AID: v751699a.b280.s24, NAD: SE/KrA/0022)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v751699a.b280.s24

Men vart tog Erik Olsson Klockare vägen? Jo, det ser ut som att han blev befordrad till korpral för musketerare. (Kan man uttrycka det så?) Och han tillhörde 21:a roten.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 006 (1691-1691) Bild 93 / sid 173 (AID: v68666.b93.s173, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v68666.b93.s173

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 007 (1692-1692) Bild 92 / sid 173 (AID: v68667.b92.s173, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v68667.b92.s173

Ovan finner vi honom igen följande år. 122 är numret inom kompaniet, 422 inom regementet och sedan antagningsåret (1)682.


Nästa år blir det knepigt. Med samma kompani- och regementsnummer tycks det finnas ett annat namn. Märkligt. Dessutom är antagningsåret ett annat.Generalmönsterrullor - Upplands regemente 008 (1693-1693) Bild 93 / sid 172 (AID: v68668.b93.s172, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v68668.b93.s172

Nu har jag hittat honom igen, fast inte bland korpralerna, utan soldaterna igen. Ännu märkligare. Han tillhör fortfarande Majorens kompani, men en annan rote från Persbylånga, nämligen nr 2.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 008 (1693-1693) Bild 74 / sid 138 (AID: v68668.b74.s138, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v68668.b74.s138

Nya nummer och antagningsåret (1)682 stämmer.


Det saknas rulla för år 1694, men i rullan för 1695 hittar vi honom i samma rote.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 009 (1695-1695) Bild 77 / sid 73 (AID: v68669.b77.s73, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v68669.b77.s73

Vad tecknen efter “Klåckare” står för kan jag bara gissa.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 010 (1696-1696) Bild 77 / sid 70 (AID: v68670.b77.s70, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v68670.b77.s70

Ovanstående rulla från 1696 är den sista innan 1710. Jag har ännu inte funnit någon annan dokumentering som kan belysa de fyra åren fram till 1700 då hans tid i soldattorpet var över enligt uppgift från Tegelsmora hembygdsförenings hemsida. Tegelsmoras första husförhörsbok börjar först 1712.


Jag tror mig ha funnit honom i Tegelsmoras första husförhörsbok nedan. Han står på en ”soldatsida”.


Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 38 / sid 67 (AID: v126104.b38.s67, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v126104.b38.s67

Denna sida bara listar namn på soldater med platsnamnet. Jag kan inte hitta någon anteckning om ett årtal. Soldatnamnet Klåckare saknas. Med ledning av hembygdsföreningens uppgift om att han lämnade soldattorpet år 1700 drar jag slutsatsen att han då (1712 och framåt) har ny bostad i Pärsbylånga. För det finns väl ingen annan soldat ”Erik Olsson” på samma plats? Han kallas fortfarande soldat trots att han lämnat torpet; han är i 50-årsåldern och förmodligen fortfarande arbetsför. Men var bor han? Vad gör han?Bilden från sid 161 här under är från 1720. Eriks hustru Maria (?) står nu som död. Sedan tycks han ha en son vid namn Olof Ersson, som också har en hustru vid namn Maria(?). Dessa antaganden verkar rimliga, men jag kan inte verifiera att det är Erik Olsson Klåckare, min släkting.

På nästa bild från sidan 195 kan vi utläsa ordet ”död” efter Eriks namn. Han dog då mellan 1725 och 1730 och bör då ha varit mellan 65 och 70 år gammal, inte helt orimligt. ”Maria” ser fortfarande ut som ”Karin”, vilket jag har stött på tidigare i samband med Klåckares son Erik Ersson Elg. Det gör det hela ännu lite osäkrare, men handstilarna varierade oerhört och förkortningar var vanliga. Förnamn var väldigt utbytliga; det fanns till exempel flera former av namnet Kerstin, såsom Kjersti, Kjerstina och Stina. Men att ”Maria” blir till ”Karin” är orimligt. Så om Eriks hustru Maria Jacobsdotter ser ut som ”Karin” beror det i så fall helt och hållet på prästens handstil.

Jag får se om jag kan hitta mer information undanskymd i dessa svårnavigerade och svårtydda 300-åriga skrifter. Frågan är – fanns det mer än en Erik Olsson i Persbylånga? Vad jag vet med säkerhet är att Erik Olsson Klåckare var indelt soldat från 1682 och gift med Maria Jacobsdotter, allt enligt Soldatregistret, Generalmönsterrullorna och sonen Erik Elgs dödbok. Han var den förste indelte soldaten i torpet, som Soldatregistret har som nummer 12. Vad beträffar församlingens husförhörsböcker är informationen aningen svårtydd och opålitlig. Dessa böcker var ett nytt påfund som inte ännu hade hunnit få sin form. Senare kyrkböcker är normalt bättre upplagda. Och sen har vi förstås alla de olika prästerna och deras handstilar!


Vår vän Klåckare levde och verkade i en relativt fredlig tid under Karl XI. Så vitt jag vet gick han aldrig ut i krig. Annat var det för sonen Erik Elg under Karl XII. Se hans dokument.Här bodde Klockare.

Torpet flyttades någon gång under slutet av 60-talet från sin ursprungliga plats i Persbylånga. Det skedde med hjälp av mycket muskelkraft, svordomar och öl, allt enligt Hembygdsföreningens ordförande. Det tjänar numera som hembygdsmuseum och ligger alldeles intill Tegelsmora kyrka och hembygdsgården, som en gång i tiden var klockarebostad.

Så här är jag släkt med Klåckare


1 född ca 1660  - Erik Olsson Klockare, indelt soldat i Persbylånga, Tegelsmora, gift med Maria Jacobsdotter


2 född 1688 - Eric Ericsson Elg, indelt soldat i Strömma, Tegelsmora, gift med Maria Matsdotter


3 född 1733 - Mats Ericsson Lönberg, indelt soldat i samma torp som fadern från 1758, gift med Ingeborg Ericsdotter


4 född 1764 - Eric Lönberg, torpare i Hällbo under prästgården, gift med Cajsa Persdotter


5 född 1794 - Maths Lundberg (felskrivning av prästen), sockenskomakare i Prästarby, gift med Anna Greta Olsdotter


6 född 1834 - Johan Lundberg, skomakare i Prästarby, gift med Edla Christina Bolin


7 född 1862 - Erik Lundberg, indelt soldat i Prästarby 1881-1885, därefter tulluppsyningsman i Gefle, gift med Anna Maria Nordström (1) Hanna Bennbom (2)


8 född 1890 - Erik Ruben Lundberg, egen företagare/direktör, Gefle > Stockholm > Malmö, gift med Tora Lindholm


9 född 1922 - Rut Lundberg, småskole/speciallärare i Malmö, gift med lektor Sven Bjellerup (Malmö>Trelleborg>Domnarvet>Visby>Malmö>Kungälv>Malmö)


10 född 1947 - Anders Bjellerup, lärare, London och Skåne, gift med läraren Elaine Devine från Liverpool

Tillbaka överst på sidan