Min släkt Namn Bildsamling

Erik Lundberg (min morfar Rubens far)


Född 1 maj 1862

Död 16 december 1935


Födelse


Tegelsmora C:6 (1861-1885) Bild 10 / sid 4 (AID: v126139.b10.s4, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126139.b10.s4

Erik föddes 1 maj och döptes 3 maj 1862. Föräldrar var skomakaren Jan (Johan) Lundberg och hans hustru Edla Christina Bolin i Prestarby. Prästen som förrättade dopet hette Westergren. Dopvittnen var bonden G. Bolin och hans hustru Anna Stina Persdotter i Göksby, Erik Janssons son Jan i Prestarby och pigan Carolina Lindström i Gefle. Modern Edla kyrktogs 15 juni, dvs. välkomnades tillbaka till församlingen, vilket var tradition. (Googla ”Kyrktagning”).


Husförhörsbok


Tegelsmora AI:16 (1861-1870) Bild 124 / sid 116 (AID: v126119.b124.s116, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126119.b124.s116

Här har vi Erik med föräldrar, storebror Johan, Edla Christina som dog i treårsåldern av inflammation i luftstrupen, fem år yngre brodern Gustaf och yngsta systern, också hon Edla Christina.


Husförhörsbok


Tegelsmora AI:17 (1871-1875) Bild 124 / sid 121 (AID: v126120.b124.s121, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126120.b124.s121

Nu har Erik fått ytterligare en syster, Anna Maria. Ute ur bild står det också ”admit. 1874” för Äldste brodern Johan. Vet ej vad det betyder ännu.


Husförhörsbok


Tegelsmora AI:18 (1876-1880) Bild 134 / sid 131 (AID: v126121.b134.s131, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126121.b134.s131

I nästa bok finner vi även det sjunde barnet, Fredrik. Men pappa Johan är av åsikten att kyrkans dop inte är ”tillfredsställande”, eftersom han döper Fredrik själv. Se nedan.

”kyrkans dop ogiltigt såsom ej skeende medels neddoppning”! Var hade han fått sina influenser från? Någon frikyrka? Baptist?


Husförhörsbok


Tegelsmora AI:19 (1881-1885) Bild 160 / sid 156 (AID: v126122.b160.s156, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126122.b160.s156

Äldste brodern Johan flyttar till Tensta 14 september 1882, 23 år gammal.


Edla Kristina har en anteckning om att inte vara konfirmerad, vilket möjligen beror på att hon var blind, allt enligt släktinformation. Edla ”bodde alltid hos Anna som hette Jacobsson. De bodde i Örbyhus. Hon (Edla) försörjde sig med vävning”.


Erik har nu blivit indelt soldat! Nedan finner vi honom i Centrala Soldatregistret.

Dessa soldater hörde alla till 24:e roten i Prästarby. Vår Erik är den förste Erik, som tjänstgjorde mellan 1881 och 1885. Både han och den efterföljande Erik Lundberg var födda 1862, men min morfars far avled inte förrän 1935. Han var alltså 19 år när han blev soldat och 23 år när han flyttade till Gävle. Mer om det nedan.


Flyttbok


Tegelsmora B:3 (1878-1894) Bild 33 (AID: v126132.b33, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126132.b33

Flyttbok


Gävle Heliga Trefaldighet BI:11 (1886-1890) Bild 98 (AID: v134952.b98, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134952.b98

Erik Lundberg flyttar från Prestarby, Tegelsmora församling, 15 januari 1886 och skrivs in i Gävle fem dagar senare, även om han står som Lindberg. Det står tydligt att han kommer från Tegelsmora och han beskrivs som Skomakeriarbetare.


Äntligen hittat honom i …


Husförhörsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AI:22i (1886-1890) Bild 374 / sid 355 (AID: v134881.b374.s355, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134881.b374.s355

Jag vet att Erik hade skomakeri som bisyssla när han var anställd vid tullverket som tulluppsyningsman senare, men i början efter flytten försörjde han sig på skomakeri. Ovan står det ”Skom. Arb. f. Sold.” och helt riktigt ”Lundberg”. Födelsedatum och födelseort korrekt, men datum för giftermål och inflyttning avser inte honom. Det är förmodligen personen undertill.


På högersidan finns en hänvisning till en sida i en annan bok.                                                            Pagina 118

Och där hittar vi Erik med hustru …


Husförhörsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AI:22c (1886-1890) Bild 148 / sid 118 (AID: v134875.b148.s118, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134875.b148.s118

(ant. på högersidan)

Anna Maria var soldatdotter från Filsarby …

Och de gifte sig mycket riktigt 1886 …

… den sjunde november. Det är alltid bäst att gå till källan för att få korrekt information. Mina ärvda dokument hade ett par datumfel här. En avis har skickats till Tegelsmora, hennes hemförsamling.


Så, Anna Maria flyttade från Tegelsmora två dagar innan bröllopet i Gävle. Hon var soldatdotter och gifte sig med en före detta soldat som livnärde sig på skomakeri.


Och nu kommer barnen …


Husförhörsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AI:22c (1886-1890) Bild 91 / sid 69 (AID: v134875.b91.s69, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134875.b91.s69

Min morfars syster, Rut Kristina, var äldsta syskonet och föddes 30 november 1887. Vilket vi kan se nedan …


Födelsebok


Gävle Heliga Trefaldighet CI:23 (1884-1888) Bild 338 / sid 307 (AID: v134987.b338.s307, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134987.b338.s307

Hon var första barnet, föräldrarna gifta i 1 år och döptes av lekmannapredikanten vid Betlehemskapellet P. Kjellström 26 december. Sedan står det felaktigt att båda föräldrarna var 35 år! Skall vara 25 år.


Sen kom min morfar…


Husförhörsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AI:22c (1886-1890) Bild 188 / sid 144 (AID: v134875.b188.s144, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134875.b188.s144


”Boställe No 43” (längst upp på sidan)

När Erik Ruben föddes 13 augusti 1890 var fadern Erik fortfarande skomakeriarbetare. Undrar just varför det inte står skomakare? Tillverkade han skor i någon större verkstad eller fabrik, som anställd? Kanske bara ett delmoment, som ett modernt löpande band? Han måste ju ha lärt sig en del av fadern som var skomakare.

Övre anteckningen rör fadern Erik. Första ordet svårläst, sedan tror jag det står ”Tjenat såsom soldat” följt av en överstrykning. Undre anteckningen ”Döpt av lekman” rör Rut.


Här kommer Rubens …


Födelsebok


Gävle Heliga Trefaldighet CI:24a (1889-1894) Bild 129 / sid 125 (AID: v134988.b129.s125, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134988.b129.s125

Av ovanstående framgår att fadern Erik nu titulerades ”Extra Sjötullsvaktmästaren”. Så han jobbade extra som tullare utöver sitt skomakeriarbete. Ruben (2:a i ordningen) döptes först den 14 september av lekmannapredikanten P. Kjellström, båda föräldrarna var 28 år, gifta i tre år, och dopvittnen var ”Jernvägsarbetare Alfred Pettersson och hustru”.


Husförhörsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AI:23c1 (1891-1895) Bild 181 / sid 164 (AID: v134886.b181.s164, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134886.b181.s164

11 december 1892 tillkommer så Nils Johan. Erik står nu som ”Skom.”(Skomakare).

I den nytillkomna spalten för ”Värnpligt” står det att Erik mycket riktigt redan varit soldat.


Härunder verkar de ha flyttat (No 5, nytt nummer överst på sidan i samma bok), och Eriks svärmor flyttar till dem från Tegelsmora 6 december 1895, 69 år gammal. Maken hade gått bort drygt elva år tidigare, 15 januari 1884. Därefter tycks hon flytta (åtminstone inom kyrkboken) och dör två decennier senare, 28 april 1915. Hon blev 89 år! Kan det vara rimligt att hon inte bodde hos dottern? Dottern, Maria, dog 1908, och dessutom gifte Erik om sig 1914, så hon bodde kanske i närheten? Hon var ju trots allt barnens mormor, och Gustav var fortfarande skolpojke. Dessutom borde hon åtnjuta sin mans soldatpension, eller?


Husförhörsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AI:23c1 (1891-1895) Bild 36 / sid 19 (AID: v134886.b36.s19, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134886.b36.s19

Nu förstår jag varför jag inte hittade Nils födelse i Födelseboken, datumet ovanför är hans dopdatum! Han föddes sex dagar tidigare. Se här …


Födelsebok


Gävle Heliga Trefaldighet CI:24a (1889-1894) Bild 316 / sid 312 (AID: v134988.b316.s312, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134988.b316.s312

Skomakare Erik med fru var nu 30 år och hade varit gifta i 6 år. Det finns inte någon anteckning angående lekmannadop i Betlehemskapellet.


Födelsebok


Nu kommer minstingen, Gustaf, den enda i denna familj som jag har träffat livs levande.


Gävle Heliga Trefaldighet CI:26 (1895-1898) Bild 3970 / sid 390 (AID: v134992.b3970.s390, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134992.b3970.s390

Och inte heller Gustaf döptes i Svenska Kyrkan.

När jag var pojke öppnade han en bankbok i mitt namn (mig ovetandes) och satte in pengar vid födelsedagar och liknande. Kanske var det till min artonårsdag som jag fick den. Minns inte riktigt. Gustaf blev revisor och arbetade för Stockholms stad, om jag minns rätt.


Fader Erik tituleras nu Tillförordnad Tullvaktmästare.


Nedan har de flyttat lite utanför staden.


Älvkarleby AIIa:2 (1896-1900) Bild 326 / sid 718 (AID: v127382a.b326.s718, NAD: SE/ULA/11785)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v127382a.b326.s718

Och de bor märkligt nog på järnvägsstationen i Harnäs som sedermera lades ned på 1930-talet. Men de bodde inte helt ensamma där, det fanns även en stationskarl. (Se nedan.) Erik var tillförordnad tullvaktmästare och lille Gustav var ännu inte ett år gammal. Han tog säkerligen sina första steg på en järnvägsstation!

Älvkarleby AIIa:8 (1901-1905) Bild 3290 / sid 773 (AID: v127388.b3290.s773, NAD: SE/ULA/11785)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v127388.b3290.s773

De bodde i drygt tre år på järnvägsstationen och flyttade tillbaka till Gävle Heliga Trefaldighet 29 september 1902. Det noterades att Erik var ”f.d. stamanställd”.

Register till Församlingsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AIIab:2 (1895-1916) Bild 1690 / sid 369 (AID: v134914.b1690.s369, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134914.b1690.s369

Upprepningstecknet längst till vänster står för namnet ”Lundberg” (det fanns många med det namnet). Sedan ser vi ”Erik” och ”Skomakare”. Därefter ”4093” som är hänvisning till sida i församlingsboken. Vet ej vad ”H.” står för. ”62” representerar Eriks födelseår.


Hoppsan! Det ser ut att finnas en namne till min morfars far, även han skomakare, men två år äldre.

Det visar sig att alla familjemedlemmar tycks finnas individuellt i registret.


Hustru Anna Maria, upprepning av efternamn och ”Anna”, och sen det där ”H:et”. Överstrykningen gjordes när Maria dog 1908.


Andra hustrun, Hanna Bennbom, står här som Johanna Hustru. Födelseår 1872.

Äldsta syskonet, RUT Kristina, född 1887, utflugen innan 1917. Kanske har hon redan träffat sin blivande make Joseph Fernquist.

Rubens namn är också överstruket, vilket visar att han flyttat innan slutdatum i boken, 1916.  

Ruben flyttade till Stockholm 1914. (Se Rubens dokument)

Tredje barnet NILS Johan var född 1892 och tycks ha lämnat föräldrahemmet innan 1917. Den blå överstrykningen är tydlig nog men texten efter namnet är oläsbar, tyvärr.

Yngsta syskonet Bror GUSTAF Martin föddes 1898.

Och här under är familjen tillbaka i Gävle efter åren på Harnäs station i Älvkarleby.


Församlingsbok


Gävle Heliga Trefaldighet AIIaa:11 (1896-1922) Bild 970 / sid 4093 (AID: v134909.b970.s4093, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v134909.b970.s4093

Ovan kan vi se att både Ruben och Nils arbetade som kontorsbiträden. I spalten för Värnplikt står det att Erik var ”f stamanst.”, en del svårtydda siffror för sönerna, men jag tyder anteckningen för Gustav som att han gick i ”Ring IV”, alltså gymnasiet, under ett av åren som boken täcker. Men jag är inte säker.


Sedan gifter sig Rut och flyttar till Josef Fernqvist, Ruben flyttar till Adolf Fredrik i Stockholm, Nils flyttar till Kristinehamn och Gustav till Maria i Stockholm.Dödbok


Gävle Heliga Trefaldighet FI:5 (1902-1908) Bild 3790 / sid 375 (AID: v135056.b3790.s375, NAD: SE/HLA/1010056)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v135056.b3790.s375

Anna Maria dog 27 augusti 1908 och begravdes 2 september, 46 år gammal. Orsak var njurinflammation vilket resulterat i urinförgiftning av blodet. Erik var vid det här laget ”Tullvaktmästare”.


Vigsel


Dannemora EI:2 (1895-1948) Bild 350 / sid 27 (AID: v185736.b350.s27, NAD: SE/ULA/10173)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v185736.b350.s27

Här ovan gifter sig Erik (52 år) och Hanna (42 år) i Dannemora, hennes födelseförsamling. 12 oktober 1914 gifter de sig borgerligt. Förrättare var Kronofogden Per J. Åström i Uppsala. Ettan till vänster om ordet Uppsala står för Hanna, det var hennes första äktenskap.


Dödbok


Gävle Staffan F:2 (1929-1942) Bild 1650 / sid 157 (AID: v188375.b1650.s157, NAD: SE/HLA/1010058)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v188375.b1650.s157

Förre tulluppsyningsmannen Erik Lundberg (min morfars far) dog vid 73 års ålder 16 december 1935. Begravningen, dock utan jordfästning, skedde 22 december. Dödsorsaken var blockerade blodkärl.


Hans änka och andra fru, Hanna Bennbom, var född 21 juli 1872 och således 63 år då maken dog.

Enligt uppgift dog Hanna 8 februari 1937, 64 år gammal.

Hanna Bennbom


Husförhör


Dannemora AI:20 (1886-1890) Bild 220 / sid 217 (AID: v124055.b220.s217, NAD: SE/ULA/10173)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v124055.b220.s217

Hanna bodde fortfarande hos sina föräldrar i Dannemora när hon som artonåring flyttade till Uppsala 22 oktober 1890. Pappan var gruvarbetare som inte heller tycktes vilja döpa sina barn. (Jag går inte längre bak i tiden eftersom hon inte är blodsförvant.)


Uppsala domkyrkoförsamling AIIaa:3 (1895-1904) Bild 220 / sid 418 (AID: v126739.b220.s418, NAD: SE/ULA/11632)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126739.b220.s418

Hanna bodde (med sin två år äldre syster) i Uppsala i drygt nio år och flyttade sedan tillbaka till föräldrarna i Dannemora 23 januari 1900. Man kan fundera och spekulera kring hur de försörjde sig, men förmodligen tjänade de i något hushåll. De bodde i vart fall för sig själva eftersom de inte är inkluderade i något annat hushåll.


Dannemora AIIa:1 (1900-1909) Bild 2160 / sid 203 (AID: v124058.b2160.s203, NAD: SE/ULA/10173)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v124058.b2160.s203

(Jo)hanna, som inte var döpt av svenska kyrkan, bodde hos sina föräldrar på Bennbo ägor i Dannemora efter att ha återvänt som tjugosjuåring från Uppsala 3 februari 1900. Fadern var då pensionerad (gratialist) gruvarbetare.


Dannemora AIIa:2 (1910-1924) Bild 2350 / sid 220 (AID: v124059.b2350.s220, NAD: SE/ULA/10173)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v124059.b2350.s220

I början av 1910-talet bodde Hanna fortfarande med föräldrarna. 1914 flyttade hon så till Gävle när hon gifte sig med Erik Lundberg. Fadern hade då dött året innan, så hon tog med sig sin 84-åriga mor till sitt nya hem. I Eriks hushåll fanns alltså han själv och sönerna Nils och Gustav. Nu blev de fem. Modern Katarina dog fem år senare 89 år gammal.


(Måg är en manlig släkting genom giftermål, till exempel svärson, svärfar eller svåger.)


Persongalleri

Erik 1912

Hanna 1927

Rut 1912

Ruben 30 - talet

Nils 1912

Gustav 1927

Tyvärr existerar mig veterligt ingen bild på Maria, Eriks första fru.

Familjen Lundberg 1912 (förmodligen i samband med Eriks femtioårsdag, 1 maj)


Nils 19 år, Ruben 21 år, Rut 24 år, Gustaf 13 år, pappa Erik 50 år


Eriks första fru har varit död i snart fyra år och det dröjer ytterligare två och ett halvt år innan han gifter sig igen. Rut flyttade hemifrån och gifte sig 11 november 1911 med kassör Josef Fernqvist. Hon är dessutom havande i tredje månaden eftersom hennes första barn, Britt, föds 1 oktober samma år. Kanske den vetskapen var en extra välkommen present åt Erik. Eller hölls det hemligt tills man var lite säkrare och det inte gick att dölja längre?


Erik bär fortfarande sin vigselring.


Ruben flyttar till Stockholm knappt två år senare och Nils till Kristinehamn ytterligare två år senare.


Så när bilden togs var Erik ensamstående far med tre söner hemma, två arbetade på kontor och lille Gustaf gick i skolan. Han måste ha haft en hushållerska.

1915

Nils med fadern Erik och hans andra hustru Hanna Bennbom

Gustav Lundberg

Hanna (Bennbom) Lundberg

Erik flankerad av Rut och Hanna under hans sista år.

                                                                                          under sitt sista år

Tillbaka överst på sidan

Detta är Erik Lundbergs hus på Kyrkvaktargatan med Staffanskyrkan i bakgrunden år 2019. Huset är K-märkt och står därför kvar efter alla dessa år. För trettio år sedan, när min mor besökte Brynäs i Gävle, var dock huset illa nedgånget och misskött. Fastigheten består nu av fyra lägenheter.

Sista bilden av Erik härovan togs till vänster om trappan 1935. Idag ger fastigheten ett mycket gott intryck, välskött och med en idyllisk liten gård på baksidan.

Allra sist en bild från Gamla stan i Gävle år 2019. Till det yttre har inte mycket förändrats på hundra år.