Min släkt Namn Bildsamling

Använd menyn i överkanten på sidan för att komma vidare. Under “Namn” hittar du olika individuella sidor med mina kommentarer, bilder ur kyrkböcker och andra dokument samt mina tolkningar av texterna.


Båda släkterna och mina närmaste finns representerade i “Bildsamling”. Jag har skannat in bilder från egna album, mina föräldrars och också från inlånade lundbergsalbum.


Det har funnits en hel del lösa kort, ofta utan anteckningar. Men genom detaljstudier och jämförelser har jag lyckats namnge en del okända personer och även datera foton, vilket inte alltid är så lätt med personer långt före min tid.