Min släkt Namn Bildsamling

Frans Magnus Dahlqvist


UTVANDRARLISTOR

Poliskammaren i Malmö D3:23 (1887-1887) Bild 40 (AID: v449925.b40, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449925.b40

Här ser vi att Frans är registrerad som ”Ombud” (inte ”Agent” som det står i kyrkböckerna), alltså var han lokal representant för en ”Agent” från Göteborg, och han arbetade för ”Ankarlinien”.
Exempel på Utvandrarlistor:Vår första lista visar att det kostade 65 kronor att resa till New York och att en del passagerare återvände till Amerika efter att ha besökt det gamla hemlandet.

Nedan ser vi att ”en stor del av Östra Broby” tycks ha utvandrat till Rutland, Vermont.  Torparen Per med hustru Kjerstin och tre barn åkte på familjebiljett, minstingen Hening Fritiof bara spädbarnet.

Skulle man längre västerut kostade det mer; Chicago 127 kronor, St Paul i Minnesota 160 kronor och Nebraska 175 kronor.

Och Kansas City i Missouri kostade 146 kronor.

7 april 1887 hade N. Jönsson och biträdet F.M. Dahlquist hela 90 personer på passagerarlistan.


14 april 1887 hade de 82 personer.


5 maj 1887 reste ett rekordartat antal, 98 st.


Efter att ha synat alla böckerna för 1887 och 1888 hittar jag i slutet av sista 1888-boken att Frans förvisso är underordnad Nils Jönsson. Se nedan.

Han är ”Biträde” åt N. Jönsson. I den första boken för 1889 står han även som ”Biträde”.I februari 1889 hade priset för resan till Chicago gått upp med 21,5 % till 154 kr 40 öre.

Men ännu större prisökning till New York, 61,5 % …

Och den här hemmansägaren från Lövestad måste ha sålt allt för att flytta med hustru och sju barn till Minnesota. 1155,35 kr motsvarade cirka 71000 kronor år 2019!

Så här börjar 1890 års bok; Frans är fortfarande biträde åt ombudet N. Jönsson för Leonard Borg på Ankarlinien.

Men 1891 tycks Frans ha bytt arbetsgivare, från och med nu arbetar han för ”Dominionlinjen”.


Poliskammaren i Malmö D3:39 (1891-1891) Bild 50 (AID: v449941.b50, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b50

Poliskammaren i Malmö (M) D3:39 (1891) Bild 410 / sid 38 (AID: v449941.b410.s38)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b410.s38


Och här har vi Frans första ”egna” leverans av emigranter (och några återvändare) till Amerika i februari 1891. De skulle till Toronto i Kanada, Michigan, Wisconsin, Illinois och Boston. Men det mest spännande och intressanta är att det är möjligt att det är min farfars far som skrivit detta. Jag har sett hans namnteckning i gamla böcker, och det är en slående likhet. Men jag kan ju inte säga det med säkerhet.

Lägg märke till att de återvändande ”amerikanerna” tituleras Mr och Miss!


Frans hade lyckats få ihop 10 resenärer, men hans kollega (och konkurrent?) har 13 på sin lista på samma avresa:

Poliskammaren i Malmö (M) D3:39 (1891) Bild 470 / sid 44 (AID: v449941.b470.s44)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b470.s44


På en egen sida står denne malmöyngling, samma datum som ovan. Lägg märke till Frans löpande kontraktnummer. Hans första var 500, så nu har han skickat 11 personer västerut.

Fjorton dagar senare reser Frans till Köpenhamn med en ny grupp emigranter, fyra fiskare och en sjöman från Mjellby i Blekinge. De hoppades förmodligen på bättre fångster på amerikanska ostkusten.


Poliskammaren i Malmö (M) D3:39 (1891) Bild 710 / sid 68 (AID: v449941.b710.s68)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b710.s68

Efter ytterligare fjorton dagar avseglade fem män med destination Chicago, som under en tid hade den näst största svenska stadsbefolkningen efter Stockholm!


Poliskammaren i Malmö (M) D3:39 (1891) Bild 990 / sid 95 (AID: v449941.b990.s95)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b990.s95

Två veckor senare (en torsdag som vanligt) hade Frans lyckats samla ihop två män som hade betalat 275 kronor för att komma ända till Seattle i staten Washington på västkusten. Det var en lång resa på den tiden. Som synes bodde de redan i Amerika, vilket gör att man kan anta att de klarat sig bra ekonomiskt där borta eftersom de kunde ha råd att besöka det gamla hemlandet.


Poliskammaren i Malmö (M) D3:39 (1891) Bild 1310 / sid 127 (AID: v449941.b1310.s127)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b1310.s127

Poliskammaren i Malmö (M) D3:39 (1891) Bild 1550 / sid 151 (AID: v449941.b1550.s151)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b1550.s151

Bland passagerarna finner vi en ung familj som redan är bosatt i Amerika, med två flickor och två pojkar, fem, tre, ett och ett kvarts år gamla! Resa fram och tillbaka på den tiden (i skrivande stund exakt 125 år sedan) under besvärliga omständigheter verkar smått oöverlagt, för att inte säga våghalsigt. Familjen skulle till Centre Junction (stavat på brittisk engelska med -re) i Iowa. Lille Alex föddes förmodligen under sverigebesöket, vilket innebär att mamma Emma var havande på resan till Sverige. Vilka strapatser!Intressant länk till Wikipedia:


https://sv.wikipedia.org/wiki/Emigrationen_fr%C3%A5n_Sverige_till_Nordamerika


Veckan därpå reste en stor grupp från Torsås i Kalmar län.

Poliskammaren i Malmö (M) D3:39 (1891) Bild 1740 / sid 167 (AID: v449941.b1740.s167)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b1740.s167

För att spara på utrymme inkluderar jag i fortsättningen inga bilder, bara en del kommentarer och själva källan. Det finns dock några fler bilder mot slutet, en del från registren men också reklambilder från den tiden. För att öppna länkarna måste man ha ett Arkiv Digital konto. Givetvis kan man gå till Poliskammarens arkiv via andra vägar.


30 april 1891

Poliskammaren i Malmö D3:39 (1891-1891) Bild 1930 / sid 186 (AID: v449941.b1930.s186, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b1930.s186


7 maj 1891

Poliskammaren i Malmö D3:39 (1891-1891) Bild 2060 / sid 200 (AID: v449941.b2060.s200, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449941.b2060.s200


4 juni 1891

Poliskammaren i Malmö D3:40 (1891-1891) Bild 690 (AID: v449942.b690, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449942.b690


11 juni 1891

Poliskammaren i Malmö D3:40 (1891-1891) Bild 840 (AID: v449942.b840, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449942.b840


25 juni 1891

Poliskammaren i Malmö D3:40 (1891-1891) Bild 1280 (AID: v449942.b1280, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449942.b1280

30 juni 1891

Poliskammaren i Malmö D3:40 (1891-1891) Bild 1800 (AID: v449942.b1800, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449942.b1800


13 augusti 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 150 / sid 390 (AID: v449943.b150.s390, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b150.s390


19 augusti 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 210 / sid 396 (AID: v449943.b210.s396, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b210.s396


20 augusti 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 260 / sid 401 (AID: v449943.b260.s401, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b260.s401


17 september 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 760 / sid 451 (AID: v449943.b760.s451, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b760.s451


24 september 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 860 / sid 461 (AID: v449943.b860.s461, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b860.s461


8 oktober 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 1040 / sid 479 (AID: v449943.b1040.s479, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b1040.s479


8 oktober 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 1080 / sid 483 (AID: v449943.b1080.s483, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b1080.s483


5 november 1891

Poliskammaren i Malmö D3:41 (1891-1891) Bild 1450 / sid 519 (AID: v449943.b1450.s519, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449943.b1450.s519


11 februari 1892

Poliskammaren i Malmö D3:42 (1892-1892) Bild 300 / sid 27 (AID: v449944.b300.s27, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449944.b300.s27


10 mars 1892

Poliskammaren i Malmö D3:42 (1892-1892) Bild 680 / sid 65 (AID: v449944.b680.s65, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449944.b680.s65


24 mars 1892

Poliskammaren i Malmö D3:42 (1892-1892) Bild 910 / sid 88 (AID: v449944.b910.s88, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449944.b910.s88


7 april 1892 ….. har Frans 47 passagerare! Hittills har det varit väsentligt mindre grupper, ibland bara en eller två.


Poliskammaren i Malmö D3:42 (1892-1892) Bild 1230 / sid 120 (AID: v449944.b1230.s120, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449944.b1230.s120


7 april 1892 ….. och en enstaka passagerare till, en skräddare som ska tillbaka till New York.


Poliskammaren i Malmö D3:42 (1892-1892) Bild 1270 / sid 124 (AID: v449944.b1270.s124, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449944.b1270.s124


14 april 1892

Poliskammaren i Malmö D3:42 (1892-1892) Bild 1420 / sid 139 (AID: v449944.b1420.s139, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449944.b1420.s139


28 april 1892

Poliskammaren i Malmö D3:42 (1892-1892) Bild 1670 / sid 164 (AID: v449944.b1670.s164, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449944.b1670.s164


12 maj 1892

Poliskammaren i Malmö D3:43 (1892-1892) Bild 320 / sid 194 (AID: v449945.b320.s194, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449945.b320.s194


19 maj 1892

Poliskammaren i Malmö D3:43 (1892-1892) Bild 430 / sid 205 (AID: v449945.b430.s205, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449945.b430.s205


26 maj 1892

Poliskammaren i Malmö D3:43 (1892-1892) Bild 590 / sid 221 (AID: v449945.b590.s221, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449945.b590.s221


2 juni 1892

Poliskammaren i Malmö D3:43 (1892-1892) Bild 720 / sid 234 (AID: v449945.b720.s234, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449945.b720.s234


Fram till nu verkar det som att Frans har haft det besvärligt att hitta kunder och sälja in sin linje. De stora har alltid väldigt många fler passagerare, och även Frans kollega på Dominionlinjen. Nils Pehrsson, ombud för Cunardlinjen, verkar ha varit den mest framgångsrike av dem alla. Min farfar, alltså Frans son, har berättat att Frans reste runt med häst och vagn i byarna för att värva kunder. Han lär också har varit väldigt utåtriktad och hade lätt för att prata med folk i allmänhet. Så varför hade min käre släkting så få kunder? För små resurser? Inte alltid tillgång till häst? Min farfar berättade också att Frans till slut övergav emigrantjobbet av brist på kunder.


Frans skickade inga fler efter 2 juni 1892.


Men han står fortfarande kvar som ombud i nästa bok 1893.


Poliskammaren i Malmö D3:45 (1893-1893) Bild 50 / sid 2 (AID: v449947.b50.s2, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449947.b50.s2


Men nu dyker käre Frans upp igen efter nio månader! Har han varit sjuk?


8 mars 1893

Poliskammaren i Malmö D3:45 (1893-1893) Bild 260 / sid 22 (AID: v449947.b260.s22, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449947.b260.s22


En intressant detalj är, att på denna resa finner vi en 19-årig dräng från Bjellerup! Där föddes Frans hustru Anna. Petter Nilsson skall till Emmetsburg, Iowa, som 1890 hade 1584 invånare. Befolkningen hade vuxit där relativt snabbt, från 44 inv 1870 till 879 inv 1880.

(Han bör ha fötts 1873. Får leta upp honom senare, bara för skojs skull.)


22 juni 1893 … hittar jag ett nytt ombudsnamn för Dominion, ny kollega till Frans. Han är baserad i Eslöv, Frans i Malmö.


Poliskammaren i Malmö D3:46 (1893-1893) Bild 790 / sid 206 (AID: v449948.b790.s206, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449948.b790.s206


Inte förrän 5 oktober 1893 hittar jag Frans igen. Är det bara ett extraknäck nu? Bland andra skickar han två familjer från Södra Sandsjö i Kronobergs län till Minneapolis.


Poliskammaren i Malmö D3:47 (1893-1893) Bild 720 / sid 328 (AID: v449949.b720.s328, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449949.b720.s328


12 oktober 1893 reser en mor med fyra barn från Småland till Quebec. Kanske mannen redan finns där och har nu skickat efter familjen?


Poliskammaren i Malmö D3:47 (1893-1893) Bild 800 / sid 336 (AID: v449949.b800.s336, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449949.b800.s336


26 oktober 1893 skickar Frans en 21-årig kvinna från Hörby till Chicago.

Poliskammaren i Malmö D3:47 (1893-1893) Bild 920 / sid 348 (AID: v449949.b920.s348, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449949.b920.s348


9 november 1893 reser en 23-årig kvinna från Bosjökloster till St. Louis, Missouri.


Poliskammaren i Malmö D3:47 (1893-1893) Bild 1020 / sid 358 (AID: v449949.b1020.s358, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449949.b1020.s358


16 november 1893

Poliskammaren i Malmö D3:47 (1893-1893) Bild 1100 / sid 366 (AID: v449949.b1100.s366, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449949.b1100.s366


28 december 1893 finns en enda liten 14-årig piga på väg till Portland, Maine. Inget ressällskap?


Poliskammaren i Malmö D3:47 (1893-1893) Bild 1240 / sid 380 (AID: v449949.b1240.s380, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449949.b1240.s380


När 1894 inleds ser jag bara Frans som ombud för Dominionlinjen.

Dessutom börjar emigrantströmmen avta. Tidigare fanns det 4 eller 3 tre böcker per år med Utvandrarlistor hos polisen i Malmö, men från och med 1894 finns det bara en bok per år. Ofta skickar Frans bara en person eller ett fåtal per avgång.


Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 50 / sid 2 (AID: v449950.b50.s2, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b50.s2


25 januari 1894 – en ensam amerikasvensk på väg tillbaka till Chicago.


Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 120 / sid 9 (AID: v449950.b120.s9, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b120.s9


8 februari 1894 – en till, men nu tillbaka till Minneapolis.


Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 190 / sid 16 (AID: v449950.b190.s16, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b190.s16


22 februari 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 290 / sid 26 (AID: v449950.b290.s26, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b290.s26


22 mars 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 490 / sid 47 (AID: v449950.b490.s47, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b490.s47


5 april 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 630 / sid 61 (AID: v449950.b630.s61, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b630.s61


17 april 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 740 / sid 72 (AID: v449950.b740.s72, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b740.s72


19 april 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 770 / sid 75 (AID: v449950.b770.s75, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b770.s75


3 maj 1894 återvänder ett par med en två-årig son till Deloraine, Manitoba.


Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 930 / sid 91 (AID: v449950.b930.s91, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b930.s91


24 maj 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1090 / sid 107 (AID: v449950.b1090.s107, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1090.s107


31 maj 1894 reser Nils Persson, 16 år, och Ola Persson, 15 år, på fribiljett till Quebec.


Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1130 / sid 111 (AID: v449950.b1130.s111, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1130.s111


14 juni 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1220 / sid 120 (AID: v449950.b1220.s120, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1220.s120


21 juni 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1270 / sid 125 (AID: v449950.b1270.s125, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1270.s125


12 juli 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1360 / sid 134 (AID: v449950.b1360.s134, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1360.s134


2 augusti 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1450 / sid 143 (AID: v449950.b1450.s143, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1450.s143


27 september 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1820 / sid 179 (AID: v449950.b1820.s179, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1820.s179


11 oktober 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1880 / sid 185 (AID: v449950.b1880.s185, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1880.s185


25 oktober 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 1990 / sid 195 (AID: v449950.b1990.s195, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b1990.s195


15 november 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 2130 / sid 209 (AID: v449950.b2130.s209, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b2130.s209


13 december 1894

Poliskammaren i Malmö D3:48 (1894-1894) Bild 2270 / sid 223 (AID: v449950.b2270.s223, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449950.b2270.s223


År 1895 är Frans fortfarande enda ombud för Dominionlinjen.


Först 4 april 1895 har Frans fem passagerare på sin lista. Bland dem en 29-årig sömmerska från Hästveda till Chicago.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 560 (AID: v449951.b560, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b560


11 april 1895 finns det sju personer på listan.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 630 (AID: v449951.b630, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b630


18 april 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 710 (AID: v449951.b710, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b710


2 maj 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 840 (AID: v449951.b840, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b840


9 maj 1895 finner vi en grupp från Genarp med destination Quebec, bland dem en moder med tre barn, kanske för att återförenas med fadern där.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 940 (AID: v449951.b940, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b940


16 maj 1895 finner vi återigen en moder, denna gång med två barn, sju respektive tre år gamla. De reser från Katslösa till Chicago.

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1000 (AID: v449951.b1000, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1000


23 maj 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1080 (AID: v449951.b1080, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1080


6 juni 1895 – en handfull passagerare. Quebec tycks vara ett vanligt emigrantmål under 1894 och 1895.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1190 (AID: v449951.b1190, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1190


13 juni 1895 reser bl a en 18-årig kvinna från Pjetteryd i Småland till Quebec.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1270 (AID: v449951.b1270, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1270


27 juni 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1330 (AID: v449951.b1330, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1330


11 juli 1895 – av tio på listan reser nio till Quebec.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1480 (AID: v449951.b1480, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1480


25 juli 1895 – alla sju på fribiljett till Quebec, yngst 13 år gammal och äldst 70 år! Vad får en sjuttiåring att emigrera från Holmby till Canada? Dessutom en från Tryde och en från Benestad, båda nära Tomelilla.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1540 (AID: v449951.b1540, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1540


15 augusti 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1740 (AID: v449951.b1740, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1740


29 augusti 1895 – numera tycks det nästan vara uteslutande Quebec.


Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1840 (AID: v449951.b1840, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1840


5 september 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 1920 (AID: v449951.b1920, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b1920


19 september 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2070 (AID: v449951.b2070, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2070


3 oktober 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2240 (AID: v449951.b2240, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2240


10 oktober 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2310 (AID: v449951.b2310, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2310


24 oktober 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2410 (AID: v449951.b2410, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2410


7 november 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2520 (AID: v449951.b2520, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2520


21 november 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2640 (AID: v449951.b2640, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2640


5 december 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2720 (AID: v449951.b2720, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2720


31 december 1895

Poliskammaren i Malmö D3:49 (1895-1895) Bild 2780 (AID: v449951.b2780, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449951.b2780


1896 inleds med Frans fortfarande som enda ombud för Dominionlinjen.


16 januari 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 90 (AID: v449952.b90, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b90


30 januari 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 130 (AID: v449952.b130, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b130


13 februari 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 260 (AID: v449952.b260, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b260


27 februari 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 380 (AID: v449952.b380, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b380


12 mars 1896 – någon verkar ha värvat arbetskraft till Winnipeg.


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 570 (AID: v449952.b570, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b570

26 mars 1896 – åtta manspersoner från Kristianstads län, den yngste bara tio år. Han tycks inte ha någon nära släkting som sällskap. Hur gick det för honom?


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 760 (AID: v449952.b760, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b760

2 april 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 840 (AID: v449952.b840, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b840


9 april 1896 – elva resenärer, många med fribiljett.


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 920 (AID: v449952.b920, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b920


16 april 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1040 (AID: v449952.b1040, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1040


23 april 1896 – 14 emigranter, hälften av dem till Quebec.


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1100 (AID: v449952.b1100, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1100


2 maj 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1210 (AID: v449952.b1210, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1210


7 maj 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1260 (AID: v449952.b1260, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1260


14 maj 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1420 (AID: v449952.b1420, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1420


28 maj 1896 – Mest Quebec


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1590 (AID: v449952.b1590, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1590


4 juni 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1640 (AID: v449952.b1640, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1640


4 juni 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1670 (AID: v449952.b1670, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1670


11 juni 1896 – mestadels Quebec


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1760 (AID: v449952.b1760, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1760


18 juni 1896 – tre syskon från Västra Thorsås i Kronobergs län till Quebec på fribiljett, 13, 15 och 16 år gamla.


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1820 (AID: v449952.b1820, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1820


25 juni 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1920 (AID: v449952.b1920, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1920


2 juli 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 1970 (AID: v449952.b1970, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b1970


30 juli 1896 – 10 kvinnor och barn, alla utom en till Quebec.


Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2160 (AID: v449952.b2160, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2160


6 augusti 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2250 (AID: v449952.b2250, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2250


20 augusti 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2410 (AID: v449952.b2410, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2410


3 september 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2530 (AID: v449952.b2530, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2530


10 september 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2610 (AID: v449952.b2610, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2610


17 september 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2680 (AID: v449952.b2680, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2680


1 oktober 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2800 (AID: v449952.b2800, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2800


8 oktober 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 2920 (AID: v449952.b2920, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b2920


22 oktober 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 3040 (AID: v449952.b3040, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b3040


29 oktober 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 3090 (AID: v449952.b3090, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b3090


26 november 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 3300 (AID: v449952.b3300, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b3300


10 december 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 3430 (AID: v449952.b3430, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b3430


24 december 1896

Poliskammaren i Malmö D3:50 (1896-1896) Bild 3470 (AID: v449952.b3470, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449952.b3470

Den siste passageraren min farfars far skickade till Amerika var en återvändande arbetare, Wicktor, 22 år gammal, som skulle tillbaka till Des Moines i Illinois. Kalaset kostade honom 182 kronor. Han avreste på julafton för, i skrivande stund, 120 år sedan. Wicktor T. Pettersson var Frans Magnus 502:a passagerare/resenär/kund som han hade rekryterat själv genom att resa runt på landsbygden och fråga efter folk som ville till Amerika.


4 mars 1897 – har Dominionlinjen ett nytt ombud, L. Andersson, som annars arbetade för en av de stora operatörerna, Americanlinjen. Emigrantströmmen började avta på allvar.


Poliskammaren i Malmö D3:51 (1897-1897) Bild 330 (AID: v449953.b330, NAD: SE/MSA/00780)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v449953.b330


Så i tio år (1887-1896) arbetade Frans som biträde och ombud för emigrantlinjer och skickade utvandrare till USA och Canada.


Min farfar, Henrik, berättade att hans far, Frans, slutade som ombud eftersom det inte längre lönade sig, man kunde inte försörja sig på det. Han hade fem barn att försörja tillsammans med Anna. När han slutade skulle Henrik, som var äldst, snart fylla 14 år och minstingen Anna var sex år.


Hur det gick för min egen släkt har jag en ganska god inblick i, men hur det gick för alla som min farfars far hjälpte över Atlanten kan jag bara fundera över. Om jag inte letar upp dem förstås.


Här följer några bilder, de flesta från 1898.

Tillbaka överst på sidan