Min släkt Namn Bildsamling
Tillbaka överst på sidan

Tufve Alström 1736-1810 (min farfars morfars farfar)Tufve Alströms födelseår har jag lyckats räkna ut tack vare de militära rullorna. I dödsboken anges hans ålder vid dödstillfället till omkring 80 år. Men den militära organisationen ger mer pålitlig information. (Se längre ner på sidan.)


Tufve Alström var ryttare vid Skånska Dragonregementet. Med allra största säkerhet deltog han i det Pommerska Kriget mot Fredrik den Store (Googla gärna). Vid denna tid hade Sverige även landområdet Svenska Pommern.


Det pommerska kriget, även kallat sjuårskriget, utkämpades mot Fredrik den stores Preussen. Tidigt stod det klart att tiden galopperat från det tunga skånska kavalleriet. Man mötte ett preussiskt kavalleri som uppträdde i små, lättmanövrerade enheter och som opererade djupt inne bakom fronten. De förorsakade stor förvirring och skada på staber och trossförband. (ur Miltärhistoria.se)


Detta i sin tur ledde till att Sverige skapade liknande kavallerienheter som senare blev till husarregementen. Kriget varade mellan 1757 och 1762 och avslutades med freden i Hamburg.


Som vi kan se längre ner överlevde Tufve kriget, annars hade jag inte suttit här och skrivit detta!


Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 949 (1759) Bild 110 / sid 11 (AID: v437197.b110.s11, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v437197.b110.s11

Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 949 (1759) Bild 210 / sid 21 (AID: v437197.b210.s21, NAD: SE/KrA/0023)

Vad jag kan uttyda är att Tufve tjänstgjorde i Överstelöjtnantens kompani, Första Korpralskapet. Denna rulla är från 1759 då Tufve är 23 år gammal, vilket vi ser i kolumnen ”Karlens Ålder”. Alltså var han född 1736. Jag trodde först att sjuan stod för hans tjänstgöringstid, som jag sett i många andra rullor, men då skulle han ju tagit värvning vid 16 års ålder. Ganska orimligt. Efter att ha bläddrat tillbaka tio sidor fann jag överskrifterna till kolumnerna.


Vad som står under hans eget namn skall alltså vara namnet på rusthållet, vilket jag inte kan tyda. Något förvånande står det mer om hästen än ryttaren. Kan det stå ”Passerad vid mönstring” allra först? I så fall har hästen tagits i bruk vid sex års ålder i januari 1758, och alltså varit i tjänst ett år vid tiden för denna rulla. Resten av texten försöker jag inte ens ge mig på att tyda.


Hans namn finns inte med i den föregående rullan från 1754 och ”hans” nummer 70 står där angivet som vakant. Så exakt när Tufve Alström tog värvning är svårt att säga, kanske har han också bara har ett år på nacken.Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 950 (1760-1761) Bild 71 (AID: v437198b.b71, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v437198b.b71

Ovan ser vi i nästa rulla, 1760-61, att hans rusthåll heter Mellan Grevie. Bor han kanske i Mellan-Grevie? Husförhörsböckerna i Veberöd börjar först 1810. Nåväl, Mellan-Grevies husförhör började ännu senare, 1814.


Nästa rulla jag finner Tufve i är från 1773.


Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 954 (1773) Bild 690 (AID: v437202.b690, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v437202.b690

Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 954 (1773) Bild 720 (AID: v437202.b720, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v437202.b960

Så mina barnbarns farfars farfars morfars farfar ”träffade” kung Gustav III. Nåja, Gustav III mönstrade Tufves regemente 7 september 1773. Gustav hade suttit på tronen i endast 1 ½ år vid det laget. Ovan kan vi också se att det är Jöns Pehrson i Mellangrevie som är ansvarig för rusthållet. Vad gäller Tufves födelseort beskrivs den endast med ”Skåning”. Han var 36 år gammal och hade tjänstgjort i 17 år, vilket betyder att han tog värvning vid 19 års ålder. Som tidigare fördjupar jag mig inte i all information till höger angående hans häst. Dock tycks det mig stå allra sist att hästen var vacant 31 mars 1773. Vad betyder det? Hästpension?


Nästa rulla är från 1778.


Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 955 (1778) Bild 1020 (AID: v437203a.b1020, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v437203a.b1020

Ovan ser vi att Tufve nu hunnit bli 41 år med 22 tjänsteår. Han är 5 fot 6 ½ tum (169 cm) lång och han är gift. Som vanligt bryr jag mig inte om hästen. Om man räknar på alla helårssiffrorna slår det ibland på ett år, vilket beror på när han var född och vilken tid på året mönstringen skedde.


FÖDELSE


Veberöd (M) CI:1 (1770-1799) Bild 500 / sid 44 (AID: v105599a.b500.s44, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105599a.b500.s44

Ovanstående snubblade jag på av en ren händelse. Tufve och Elsa fick en dotter.


”Måndagen 5 juni (1780) döptes som föddes 3 ejusdem (samma månad) avskedade ryttaren Tufve Ahlströms dotter Bengta i  ? ? moderns namn är Elsa Bengtsdotter” Sen står det något om dopvittnen.GENERALMÖNSTERRULLA


I nästa rulla ser vi en förändring som var ganska vanlig i dessa sammanhang.


Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 956 (1781) Bild 1140 (AID: v437204.b1140, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v437204.b1140

Samma kompaninummer och samma rusthåll. Jöns Ahlström är 22 år gammal, har tjänstgjort i 2 ¾ år, är 5 fot 9 tum (175 cm) och gift. (Jag bryr mig inte ens om att visa hästens detaljer.)


Detta betyder att Tufve tog avsked från regementet direkt efter den tidigare rullan från 1778. Han hade då tjänstgjort i 22 år och var vid det laget 41 år gammal. Den normala tjänstgöringstiden var 25 år. Han kanske hade råkat ut för någon skada eller sjukdom. Han levde dock i ytterligare 32 år. Jag återkommer till Jöns mot slutet längre ner.


FÖDELSE


Veberöd (M) CI:1 (1770-1799) Bild 650 / sid 59 (AID: v105599a.b650.s59, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105599a.b650.s59

Tänk om prästen ovan hade kunnat skriva lite mer lättläst! Året är 1783, Tufve och Elsa får ytterligare en flicka, Maria, i september. Jag tror att födseln ägde rum den fjärde.DÖDBOK


Glädjen över denna lilla flicka varade bara i två år.


Veberöd (M) CI:1 (1770-1799) Bild 740 / sid 68 (AID: v105599a.b740.s68, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105599a.b740.s68

Ovanstående är väldigt svårläst men jag tror mig kunna utläsa att Maria dog två år gammal i en okänd sjukdom 29 oktober 1785, och hon begrovs 6 november. Det verkar rimligt och stämmer väl med uppgifter jag har från tidigare släktforskare att Tufve och Elsa hade en tvåårig flicka som dog 1785.Tio år senare hittar jag faktiskt hans namn igen, denna gång i listan av gratialister, som var pensionerade soldater, och hur mycket de fick i pension, eller som det rubriceras, ”Underhåll”.


Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 958 (1788) Bild 120 (AID: v437206b.b120, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v437206b.b120

Min tolkning: Tufves underhåll var 1 Riksdaler, 19 xx och 6 yy.FÖDELSE


Veberöd (M) CI:1 (1770-1799) Bild 880 / sid 82 (AID: v105599a.b880.s82, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105599a.b880.s82

Något svårläst men det står ungefär så här: … föddes 1 maj (1788) avskedade ryttaren Tufve Alströms son Nils i Veberöd moder Elsa Bengtsdotter …Fyra år senare …


Efter att tvååriga dottern Maria hade avlidit i någon okänd sjukdom, föder Elsa en flicka, som också får namnet Maria. Det var en väldigt vanlig företeelse på den tiden att ett barn fick ”ta över” ett namn från ett tidigare syskon.


Veberöd (M) CI:1 (1770-1799) Bild 1060 / sid 100 (AID: v105599a.b1060.s100, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105599a.b1060.s100

En ny liten Maria föddes och döptes 3 februari 1792. Visserligen döptes barnet normalt ganska snart efter födelsen, men att göra det samma dag? Det får mig att tro att flickebarnet kanske inte gavs stora chanser att överleva särskilt länge, så det var förmodligen ett så kallat nöddop. Jag hoppas att jag har fel. Bara att leta vidare. Turligt nog innehåller denna bok i Veberöd alla vigda, födda och döda. Och den täcker hela 29 år.


Tyvärr behövde jag inte vända många blad förrän jag hittade lilla Maria igen Hon dog efter drygt en månad.


Veberöd (M) CI:1 (1770-1799) Bild 1070 / sid 101 (AID: v105599a.b1070.s101, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105599a.b1070.s101

Maria gav upp andan 9 mars 1792 på grund av en okänd barnsjukdom. Återigen hade Tufve och Elsa såvitt jag vet bara två barn i livet, Bengta och Nils. Han är min farfars morfars far. Det är mycket möjligt att de hade fler barn från tidigare, men eftersom det inte finns några kyrkböcker i denna lilla landsbygdsförsamling för denna tid är det omöjligt att finna svaret. Enda möjligheten kan vara militärrullorna. Jag vet dessutom inte när de gifte sig, bara att de var gifta 1778.


Trägen vinner! Tufve och Elsa gav inte upp om Maria.


Veberöd (M) CI:1 (1770-1799) Bild 1180 / sid 112 (AID: v105599a.b1180.s112, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105599a.b1180.s112

1794 – 18 maj döptes som föddes 16 ejusdem (samma månad) avskedade ryttaren Tufve Ahlströms dotter Maria i Sophie Huset (?) uti Veberöd. Moderns namn är Elsa Bengtsdotter…….


Tänka sig, vid 58 respektive 48 års ålder blev Tufve och Elsa föräldrar än en gång.


Återigen saknar jag hemvistangivelsen ”Veberöd 22”. ”Sophiehuset” är möjligtvis namnet på ett hus inom Veberöd 22.


Efter att ha funnit den tredje Maria letade jag vidare fem år till slutet av boken utan resultat. Jag hittade ingenting som rörde familjen Ahlström/Bengtsdotter.


Nu har jag även sökt baklänges till januari 1770 och inte funnit ett enda spår av Tufves familj. Ingen föddes, gifte sig eller dog. Den tidigaste noteringen är, som vi kan se ovan, Bengtas födelse 1780.


Nästa dokument är även de sista.


Jag hittade Tufves död trots felaktig information i ärvda dokument. Han dog en månad senare än sagt.


DÖDBOK


Veberöd (M) CI:2 (1800-1832) Bild 740 / sid 68 (AID: v105600a.b740.s68, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105600a.b740.s68

Överst ser vi ”Juli 1810”. 8:e längst till vänster är begravningsdagen. Sen står det … begravdes avskedade ryttaren Tufve Alström som dog den 3:e i denna månad, omkring 80 år av frossan (malaria). Men som vi sett tidigare föddes han 1736, vilket gör att han dog vid 74 års ålder. Ryttare var liktydigt med kavallerist.


I samma bok finner vi hustrun Elsa Bengtsdotters död i oktober 1820.


Veberöd (M) CI:2 (1800-1832) Bild 1680 / sid 162 (AID: v105600a.b1680.s162, NAD: SE/LLA/13444)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v105600a.b1680.s162

Dödsdag: 19   Begravningsdag: 29


Avskedade ryttaren Tufve Alströms änka Elsa vid nummer 22 Veberöd av ålderdomsbräcklighet. 74 år gammal. Hon måste därför ha varit född 1746.


Som ett lysande exempel på patriarkat är Elsas efternamn, Bengtsdotter, utelämnat. Tio år efter makens död anses hon fortfarande vara någons hustru.
Sluttankar – Om du har läst igenom detta dokument och räknat på olika årtal, så finner du att det ser ut som om Elsa skulle ha varit tretton år när, och om, hon födde Jöns 1759. Det lär ju knappast stämma. Något måste alltså vara fel. Han var nog Tufves bror i stället. Det var ganska vanligt att en bror eller son tog över.


Hemvisten står angiven som Veberöd 22, men jag har trots lusläsning inte kunnat verifiera detta i husförhörsböckerna. Som jag skrev ovan angavs ofta hemvisten troligen med huset de bodde i. Efter att ha synat handskriften på många ställen tror jag som sagt att det står något liknande ”Sophiehuset”. Det återfinns inte i något kyrkoboksregister. Trots googling har jag inte lyckats hitta mer information som kan kasta ett ljus över detta.


Tufves ålder vid dödstillfället anges som ”omkring 80 år” gammal, vilket jag kan motbevisa genom militärrullorna. Han var 73 eller 74 år gammal beroende på när på året han var född. Är det möjligtvis så att prästen hade fel angående Elsas ålder också? Om vi ponerar att det var ett fel på sex år så kunde Elsa ha varit 19 år i stället vid Jöns födelse. Inte omöjligt.


Det är 21 år emellan Jöns och Bengtas födelse, vilket är märkligt i sig, men om vi antar att Jöns är bror till Tufve, så var Tufve 44 och Elsa 34 år vid första barnets födelse. Varför dröjde de så länge? Det är förstås inte helt omöjligt att Elsa hade varit gift innan och var änka med eller utan barn.


Även om Tufve hade varit gift tidigare, hittade jag inget dop. Normalt gifte folk sig i brudens församling, så det syns inte i brudgummens församling där de normalt slog sig ner. Men eftersom inget dop finns registrerat i Veberöd utesluter jag därför den möjligheten. Jag hittar bara två noteringar om att ha varit dopvittnen åt andra, år 1780 och 1788.Min konklusion:

Tufve var ryttare i ett rusthåll i Mellan-Grevie. Han deltog i det Pommerska kriget som varade i fem år, överlevde och flyttade så småningom till Veberöd. Väl där gifte han sig med Elsa Bengtsdotter som var tio år yngre. De fick fem barn, varav tre överlevde den tidiga barndomen. Två flickor dog av ospecificerade barnsjukdomar.


Jöns Ahlström var Tufves mycket yngre broder som tog över efter Tufve som ryttare. Se mer om honom i hans dokument. Han hade inte samma tur som storebror på slagfältet.