Min släkt Namn Bildsamling
Tillbaka överst på sidan

bröstsjuka tuberkulos

dubbelt hor sexuellt umgänge mellan två personer som var gifta med andra

ejusdem samma månad, ibland även samma dag

enkelt hor sexuellt umgänge mellan en ogift och en gift person

fallandesot epilepsi

frejd en persons vandel och almänna leverne

frossa malaria

gratialist pensionerad soldat

håll och styng lunginflammation

härad ett område bestående av ett antal socknar som hade en gemensam tingsplats

hujus samma månad

ibidem på samma ställe

koppor smittkoppor

kopuleras vigas

kyrktagning ceremoni där barnaföderskan togs in i församlingen igen, cirka sju veckor efter födseln

lönskaläge sexuellt umgänge mellan ogifta personer

lungsot tuberkulos

morgongåva ett slags änkepension som brudgummen utlovade vid vigseln

obefintliga personer som har flyttat utan att man vet vart, ofta har de emigrerat

otidigt sängelag böter för att ett par har avlat barn före äktenskapet

på socken personer som är skrivna i socknen utan att ha någon bostad där

på undantag bruket av gården har överlämnats till exempel till en son, men den före detta brukaren får bo kvar

pagina ante sidan före

rödsot dysenteri

rötfeber kallbrand

salig avliden

susceptrix den som bar barnet vid dopet

testes dopvittnen/faddrar

tjänsteflicka flicka i pigtjänst för ung för att kallas piga

tjänstegosse pojke i drängtjänst för ung för att kallas dräng

välborne adlig

åbo arrendator av jord