Min släkt Namn Bildsamling

Mina morföräldrar 1916

Birger, Tora, Ann-Mari, Ulla, Roland, Ruben och Rut ca 1931

Roland, Rut, Ann-Mari och Birger ca 1926

Klara och Roland

Ulla och Kjell

Gunvor och Birger