Min släkt Namn Bildsamling

Eric Ericsson Elg   1688-1755


(Min morfars farfars farfars farfar)Husförhör


Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 96 / sid 183 (AID: v126104.b96.s183, NAD: SE/ULA/11537)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126104.b96.s183

Min tolkning:   I Ströma bodde Eric Ericsson med hustru Maria (vilket jag vet genom ärvda forskningsdokument). Med ledning av numreringen, som löper ovanför och undertill på samma sida med andra barn, tror jag att de hade fyra barn (18, 19, 20, 21). En son Anders eller Andreas, en son Eric, en dotter Annika?, och sist en gosse (goss) som hette Mats eller Mattias, min morfar Rubens farfars farfars far. Resten får jag försöka uttyda senare.


Nedanför ser det ut som att Eric möjligtvis hade en bror som bodde på samma ställe, Ströma.


Framför Eric står en etta, framför ”brodern” står en tvåa. Denne skulle i så fall ha fyra barn med hustrun Elin, som det ser ut. Barnen verkade numreras i böckerna av någon redovisningsanledning.


Dessutom var ju Eric Ericsson även känd som Eric Elg då han var indelt soldat. Kan det vara det som står i samma bok som ovan på en av sidorna för soldater?


Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 67 / sid 125 (AID: v126104.b67.s125, NAD: SE/ULA/11537)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126104.b67.s125


Det ser definitivt ut som det står Eric Elg eller Älg. Vad sen resten betyder är av mindre betydelse. Enligt uppgift föddes Eric 1688, så han borde vara 27 år gammal då detta skrevs in. Här nedan står han på en annan sida med sitt nummer 19 tydligt i kanten.


Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 27 / sid 45 (AID: v126104.b27.s45, NAD: SE/ULA/11537)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126104.b27.s45


Husförhör


Tegelsmora AI:2 (1735-1752) Bild 10 / sid 11 (AID: v126105.b10.s11, NAD: SE/ULA/11537)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126105.b10.s11


I nästa bok finner vi dem igen, med lite fler anteckningar, fler namn.

Och även ”broderns” familj.

Kan han ha hetat Hans Ericsson?


Husförhör


Tegelsmora AI:3 (1753-1760) Bild 114 / sid 107 (AID: v126106.b114.s107, NAD: SE/ULA/11537)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126106.b114.s107

1753 är familjen fortfarande i Ströma. Bekräftelse att Eric föddes 1688 i maj (17?). Hustrun Maria Matthsdotter föddes i januari 1689. De gifte sig i mars 1717 och Eric dog 1755. (Mer om hans död nedan.)


Dottern Margareta föddes i januari 1722 (”ofärdig” enligt ärvda dokument) och sonen Matths (Ericsson Lönberg) föddes i augusti 1733. På Matths rader finns en hänvisning till sidan 105 rad 9, och där finner vi Ingeborg Ericsdotter som han gifter sig med 1760. Hon föddes i september 1739. Se nedan.

Hennes föräldrar var Eric Hansson, f. september 1707, och Anna Andersdotter, f. mars 1707, och de gifte sig 1730.

Dödbok


Tegelsmora C:1 (1741-1759) Bild 122 / sid 279 (AID: v126134.b122.s279, NAD: SE/ULA/11537)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126134.b122.s279


I denna finner vi anteckningar angående Eric Elgs leverne och hans död 6 februari 1755, 67 år gammal. (Bör vara 66, eftersom han föddes i maj). De innehåller årtal och andra milstolpar i hans liv, som jag inte lyckats tyda ännu i detalj.

Så här tror jag att det står på ett ungefär:


”9:e begravd från Ströma ..... soldaten Eric Elg född i Persbylånga år 1688, fadren soldaten Eric Olofsson Klåckare och modren ... Maria Jacobsdotter. ... någorlunda ... kristendoms(dyrkan?). Blef år 1710 soldat för Ströma rote. Gift första gången


år 1711 med Sisa Ericsdotter ifrån Ströma i 5 år, aflade med denna (?) 3 barn, 1 son och 2 döttrar, alla varden döda. .... (2 ½ års ”funderingsstånd”), gift andra gången med ........ Maria Matthsdotter från Sigsarby i 38 år; ... (fött?) 7 barn, 2 söner och 5 döttrar, af hvilka ... nu son och 2 döttrar.... . ... Kronan tjänat ... ... ... i 32 år: år 1712 comenderad till fästningen (?) ..... , ... 1713 i Sjöslaget emot Ryssen, 1714 ... comenderad på Sjön, ... ... 1718 Norska Campanien. År 1742 afsked ... ... ... gratial (soldatpension!).  ................... . sjuknad ... 25 januari ... ... ... , ... ... dog ... 6 Febr. 67 år”


Konklusion: Eric Elg var gift två gånger, men jag blir inte klok på hur många barn som fanns med i bilden, hur många som överlevde etc. Men i husförhörsboken ovan står det tydligt att han hade en dotter (Margareta) och en son (Matths). Han var soldat i 32 år (1710-1742) och efter två år blev han skickad till någon fästning, kanske för att bygga eller förstärka, och sedan ”gick” han på Sjön igen innan han deltog i Karl XII:s norska fälttåg.


Han fick dessutom vid slutet av sin militära bana en soldatpension (Gratial (av latin: gratia, nåd) var i äldre tid den pension från Vadstena krigsmanshuskassa, som tilldelades korpraler och soldater som erhållit avsked från svenska armén. Dessa kallades stundom gratialister.). Så min förfader slogs med Kalle Dussin, inte illa!Nuuu ... har jag hittat honom i Centrala Soldatregistret!

Lustigt nog står det att hans släktnamn är Ersson, vanlig kortversion av Ericsson. Allt annat stämmer till punkt och pricka. Jag hittade honom alltså till slut i Upplandregementets (som stred med Karll XII vid Halden) rullor. Erics föregångare som soldat nr 19 (även torpnumret) dog i slaget vid Helsingborg i början på 1710.

Allra sist står det att platsen är ”vacant”. Lite oceremoniellt så där. Han var en av de 897 döda svenska soldaterna.


Men här följer generalmönsterrullorna i kronologisk ordning med Eric.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 012 (1711-1711) Bild 79 / sid 73 (AID: v68672.b79.s73, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68672.b79.s73

Han var involverad i detta framgångsrika sjöslag mot ryssen i Finska Viken.

Här är en ofullständig och dåligt skriven artikel om slaget, på engelska: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hogland_%281713%29Generalmönsterrullor - Upplands regemente 013 (1714-1714) Bild 79 / sid 151 (AID: v68673.b79.s151, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68673.b79.s151

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 014 (1715-1715) Bild 77 / sid 147 (AID: v68674.b77.s147, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68674.b77.s147

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 015 (1718-1718) Bild 144 / sid 137 (AID: v68675.b144.s137, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68675.b144.s137

Och han var med sin kung i Norge då denne stupade.

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 016 (1719-1719) Bild 123 / sid 239 (AID: v68676.b123.s239, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68676.b123.s239

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 017 (1720-1720) Bild 109 / sid 211 (AID: v68677.b109.s211, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68677.b109.s211

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 018 (1721-1721) Bild 120 / sid 233 (AID: v68678.b120.s233, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68678.b120.s233


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 019 (1723-1728) Bild 95 / sid 181 (AID: v68679.b95.s181, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68679.b95.s181

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 021 (1729-1729) Bild 229 / sid 224 (AID: v68681.b229.s224, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68681.b229.s224

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 022 (1736-1736) Bild 93 / sid 173 (AID: v68682.b93.s173, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68682.b93.s173

I nästa rulla saknas han och flera andra soldater eftersom den bara redovisar de som blev kommenderade till Finland.

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 023 (1739-1741) Bild 60 / sid 109 (AID: v68683.b60.s109, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68683.b60.s109

Men i denna, den sista rullan, finns han med.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 024a (1742-1742) Bild 29 / sid 45 (AID: v68684.b29.s45, NAD: SE/KrA/0023)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68684.b29.s45

Hans ålder har överdrivits något. Han vara bara 54 år. Ditot anspelar på en anteckning några soldater ovanför. Ser ut som han var knuten till fartyget Leijonet.

Sedan finner vi till höger i rullan en sammanställning av hans militära karriär, med uppgifter som liknar det prästen skrev när han dog 1755.

Utdrag ur svenska Wikipedia:


Slaget vid Poltava drabbade regementet hårt. Av regementets då 600 man återstod endast 70 efter slaget, övriga var stupade eller tillfångatagna. De kvarvarande gav sig fångna i kapitulationen vid Perevolotjna. Ett nytt regemente måste snabbt sättas upp, och redan ett halvår efter slaget befann sig det nyuppsatta Upplands regemente i Växjö och deltog 28 februari 1710 slaget vid Helsingborg. Här stod Upplands regemente i mitten av slagordningen och hade att möta det danska gardet och grenadjärkåren. Efter slaget fullgjorde regementet garnisontjänst i södra Sverige, varefter det hemkallades 1714. Drog Upplands regemente åter i fält, denna gång mot Norge i södra armén och deltog i belägringen av Fredrikshald. Efter kungens död återgick regementet till trakten av Uppsala i januari 1719 och förlades på roten. I maj 1719 sammankallades regementet på nytt, för att försvara Stockholm mot ett väntat ryskt anfall. Något sådant kom dock inte, och regementet undslapp vidare strider.[1]