Min släkt Namn Bildsamling

Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 96 / sid 183 (AID: v126104.b96.s183, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126104.b96.s183

Min tolkning: I Ströma bodde Eric Ericsson med hustru Maria (även om det ser ut att stå ”Karin”, kan vara felskrivning eftersom ”Maria” dyker upp igen i senare dokument). På andra raden tolkar jag det som att de fick en son, Eric, död 19 mars 1727, kanske vid födseln. Hans namn övertogs av en senare son. Mellan Annika och Matts finns en son, Pär, också han överstruken. Han kan inte vara död eftersom han dyker upp igen i nästa bok. Alltså tror jag att de här hade sex barn (18, 19, 20, 21, Pär och den ”ofärdiga” Margareta som saknas här.) Bland dem fanns gossen Mats, min morfar Rubens farfars farfars far.Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 67 / sid 125 (AID: v126104.b67.s125, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126104.b67.s125


Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 27 / sid 45 (AID: v126104.b27.s45, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126104.b27.s45


Tegelsmora AI:2 (1735-1752) Bild 10 / sid 11 (AID: v126105.b10.s11, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126105.b10.s11


I nästa bok finner vi dem igen, med lite fler anteckningar, fler namn.

Tegelsmora AI:3 (1753-1760) Bild 114 / sid 107 (AID: v126106.b114.s107, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126106.b114.s107

1753 finner vi dem igen i Ströma. Bekräftelse att Eric föddes 1688 i maj 17. Hustrun Maria Matthsdotter föddes i januari 1689. De gifte sig i mars 1717 och Eric dog 1755. (Mer om hans död nedan.)


Dottern Margareta föddes i januari 1722 (”ofärdig” enligt ärvda dokument) och sonen Matths (Ericsson Lönberg) föddes i augusti 1733. På Matths rader finns en hänvisning till sidan 105 rad 9, och där finner vi Ingeborg Ericsdotter som han gifter sig med i december 1759 enligt vigselboken, inte 1760 som anges efter Mats födelseår här ovan (se Mats dokument). Hon föddes i september 1739. Se nedan.

Hennes föräldrar var Eric Hansson, f. september 1707, och Anna Andersdotter, f. mars 1707, och de gifte sig 1730.

Dödbok


Tegelsmora C:1 (1741-1759) Bild 122 / sid 279 (AID: v126134.b122.s279, NAD: SE/ULA/11537)


http://www.arkivdigital.se/aid/show/v126134.b122.s279


I denna finner vi anteckningar angående Eric Elgs leverne och hans död 6 februari 1755, 67 år gammal. (Bör vara 66, eftersom han föddes i maj). De innehåller årtal och andra milstolpar i hans liv, som jag inte lyckats tyda ännu i detalj.

Så här tror jag att det står på ett ungefär:


”9:e begravd från Ströma ..... soldaten Eric Elg född i Persbylånga år 1688, fadren soldaten Eric Olofsson Klåckare och modren ... Maria Jacobsdotter. ... någorlunda ... kristendoms(dyrkan?). Blef år 1710 soldat för Ströma rote. Gift första gången


år 1711 med Sisa Ericsdotter ifrån Ströma i 5 år, aflade med denna (?) 3 barn, 1 son och 2 döttrar, alla varden döda. .... (2 ½ års ”funderingsstånd”), gift andra gången med ........ Maria Matthsdotter från Sigsarby i 38 år; ... (fött?) 7 barn, 2 söner och 5 döttrar, af hvilka ... nu son (?) och 2 döttrar.... . ... Kronan tjänat ... ... ... i 32 år: år 1712 comenderad till ..... , ... 1713 i Sjöslaget emot Ryssen, 1714 ... comenderad på Sjön, ... ... 1718 Norska Campanien. År 1742 afsked ... ... ... gratial (soldatpension!).  ................... . sjuknad ... 25 januari ... ... ... , ... ... dog ... 6 Febr. 67 år”


Konklusion: Eric Elg var gift två gånger, Sisa dog förmodligen i barnsäng med tredje barnet, sedan var Eric ungkarl i två och ett halvt år innan han gifte om sig med Maria. Sen har prästen råkat skriva fel, eftersom jag vet från husförhörsböckerna att de hade två döttrar och fem söner, inte tvärtom! Han var soldat i 32 år (1710-1742) och efter två år blev han skickad till ???, och sedan ”gick” han på Sjön igen innan han deltog i Karl XII:s norska fälttåg.


Han fick dessutom vid slutet av sin militära bana en soldatpension. Gratial (av latin: gratia, nåd) var i äldre tid den pension från Vadstena krigsmanshuskassa, som tilldelades korpraler och soldater som erhållit avsked från svenska armén. Dessa kallades stundom gratialister. Så min förfader slogs med Kalle Dussin, inte illa! Jag tror att Elgs illustra soldathistoria kan förklara varför prästen skrev så mycket om hans liv och leverne. Det gjordes annars mest för adel och präster. Eric Elg var nog en respekterad och aktad person i trakten, Tegelsmoras kändis!


Nuuu ... har jag hittat honom i Centrala Soldatregistret!

Ersson är en vanlig kortversion av Ericsson. Allt annat stämmer till punkt och pricka. Jag hittade honom alltså till slut i Upplands regementes (som stred med Karl XII vid Halden) rullor. Erics föregångare som soldat nr 19 dog i slaget vid Helsingborg i början på 1710.Här följer generalmönsterrullorna i kronologisk ordning med Eric, som alltså tog över ”soldat nr 19” vid mönstringen 1710.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 012 (1711-1711) Bild 79 / sid 73 (AID: v68672.b79.s73, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68672.b79.s73

Han var involverad i detta framgångsrika sjöslag mot ryssen i Finska Viken.


Här är en ofullständig och dåligt skriven artikel om slaget, på engelska: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hogland_%281713%29Generalmönsterrullor - Upplands regemente 013 (1714-1714) Bild 79 / sid 151 (AID: v68673.b79.s151, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68673.b79.s151

Ovan längst ut till höger ser vi att Elg året efter sjöslaget mot ryssen mycket riktigt befinner sig ”på flottan” vid generalmönstringen.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 014 (1715-1715) Bild 77 / sid 147 (AID: v68674.b77.s147, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68674.b77.s147

1715 är han fortfarande ”på flottan”.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 015 (1718-1718) Bild 144 / sid 137 (AID: v68675.b144.s137, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68675.b144.s137

Hans ålder anges som 29 år, vilket utgör en diskrepans på två månader eftersom han föddes 17 maj och mönstringen skedde 19 juli. (Se bilden nedan.) Han var alltså 30 år vid mönstringen. Siffran ”8” står för tjänsteår och han anges som ”gift”. Resten kan jag inte tyda, men han är inte längre ”på flottan”.

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 016 (1719-1719) Bild 123 / sid 239 (AID: v68676.b123.s239, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68676.b123.s239

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 017 (1720-1720) Bild 109 / sid 211 (AID: v68677.b109.s211, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68677.b109.s211

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 018 (1721-1721) Bild 120 / sid 233 (AID: v68678.b120.s233, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68678.b120.s233


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 019 (1723-1728) Bild 95 / sid 181 (AID: v68679.b95.s181, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68679.b95.s181

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 021 (1729-1729) Bild 229 / sid 224 (AID: v68681.b229.s224, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68681.b229.s224

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 022 (1736-1736) Bild 93 / sid 173 (AID: v68682.b93.s173, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68682.b93.s173

I nästa rulla saknas han och flera andra soldater eftersom den bara redovisar de som blev kommenderade till Finland.

Generalmönsterrullor - Upplands regemente 023 (1739-1741) Bild 60 / sid 109 (AID: v68683.b60.s109, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68683.b60.s109

Men i denna, den sista rullan, finns han med.


Generalmönsterrullor - Upplands regemente 024a (1742-1742) Bild 29 / sid 45 (AID: v68684.b29.s45, NAD: SE/KrA/0023)

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v68684.b29.s45

Hans ålder har överdrivits något. Han vara bara 54 år. Ditot anspelar på en anteckning några soldater ovanför. Ser ut som han var knuten till fartyget Leijonet.

Sedan finner vi till höger i rullan en sammanställning av hans militära karriär, med uppgifter som liknar det prästen skrev när han dog 1755.

Utdrag ur svenska Wikipedia:


Slaget vid Poltava drabbade regementet hårt. Av regementets då 600 man återstod endast 70 efter slaget, övriga var stupade eller tillfångatagna. De kvarvarande gav sig fångna i kapitulationen vid Perevolotjna. Ett nytt regemente måste snabbt sättas upp, och redan ett halvår efter slaget befann sig det nyuppsatta Upplands regemente i Växjö och deltog 28 februari 1710 slaget vid Helsingborg. Här stod Upplands regemente i mitten av slagordningen och hade att möta det danska gardet och grenadjärkåren. Efter slaget fullgjorde regementet garnisontjänst i södra Sverige, varefter det hemkallades 1714. Drog Upplands regemente åter i fält, denna gång mot Norge i södra armén och deltog i belägringen av Fredrikshald. Efter kungens död återgick regementet till trakten av Uppsala i januari 1719 och förlades på roten. I maj 1719 sammankallades regementet på nytt, för att försvara Stockholm mot ett väntat ryskt anfall. Något sådant kom dock inte, och regementet undslapp vidare strider.

Eric Ericsson Elg        1688-1755


(Min morfars farfars farfars farfar)

Husförhör


Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 95 / sid 180 (AID: v126104.b95.s180, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v126104.b95.s180

Ovanstående är från en sida med soldater, deras hustrur och anhöriga, vilket står att läsa överst.


Här finner vi Eric Elg, hustru Maria och Dotter Annika. Spalterna med kryssen har jag inte lyckats tyda. Datumen till höger skulle kunna vara nattvarder.

Tegelsmora AI:1 (1712-1735) Bild 95 / sid 181 (AID: v126104.b95.s181, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v126104.b95.s181

Längst ner på ovanstående, kantnötta sida finner vi Eric, hustru Maria, dotter Annika, son Eric och allra sist Margareta, som jag vet föddes 1722.

Det ser definitivt ut som att det står Eric Älg. Vad sen resten betyder är av mindre betydelse.


Enligt uppgift föddes Eric 1688, så han borde vara 27 år gammal då detta skrevs in.


Här nedan står han på en annan sida med sitt nummer 19 tydligt i kanten.


Ovan hittar vi Eric med hustru Maria och barnen Anders, Eric, Pär och Annika. Dessutom tror jag mig se Margareta i lite brunaktig skrift. Namnet står dock i ”pigsektionen”, så kanske det är en annan person, särskilt som hon tycks ha en son, Lars, på raden nedanför. Jag kan inte riktigt tyda anteckningen i vänstermarginalen, och inte heller tolka texten ”wisat …27 juni 1736”. Vad har hon visat? Och under Lars står en piga, Brita Älg, ”sold. Älgs dotter”. Soldat Älgs dotter?! Hade han en utomäktenskaplig dotter som fick vara piga hos honom? Omöjligt att veta. Annika tycks ha flyttat under denna period, möjligtvis också Eric.

Som vi ser ovan var regementschefen Generallöjtnant Magnus Julius De lagardie från Uppsala och Eric Elg hörde till ”Majorens Compagnie”.Knappt ett halvår senare var han med sin kung i Norge då denne stupade.

Anteckningarna ute till höger står under rubriken ”Anteckningar öfver munderingen”. Med mundering avses uniform, vapen och övrig utrustning. Andra raden ser ut att börja med ”krut pung” och fjärde raden slutar med ”general munstring”. Resterande text har jag hittills inte lyckats tyda. Min gissning är att inspektionen utmynnade i någon form av klander eller tillrättavisning. Annars borde det inte ha funnits anledning att skriva något överhuvudtaget. Det var ju roteböndernas skyldighet att utrusta den indelte soldaten. Kanske var de för fattiga för att kunna förse Eric med det som krävdes? Eller var han rent av slarvig? Kraven var stränga och bönderna kunde straffas om de inte uppfyllde sina plikter.

Erics hustru Maria Matsdotter


Vilken krutgumma!


Född 1689 i Tegelsmora. Gifte sig med en indelt soldat som drog iväg och slogs med Karl XII. Födde sju barn. Blev 83 år gammal!


Begravda 1772

Ströma   -   Avskedade soldaten Eric Elgs änka hustru(?) Maja (i st f Maria) Mattsdotter född i januari 1689. Gift en gång, haft 7 barn dog den 24 februari. Begravd 1 mars.

OBS - bilden till vänster är en fortsättning på bilden ovan. Du kan ju roa dig med att försöka utläsa de vackra krumelurerna.

Tegelsmora AI:2 (1735-1752) Bild 83 / sid 26 (AID: v126105.b83.s26, NAD: SE/ULA/11537)

http://www.arkivdigital.se/aid/info/v126105.b83.s26

Ovanstående sida kommer från den andra delen av denna husförhörsbok, skriven under den senare delen av tidsspannet 1735-1752. Högst upp står namnet på bonden som ägde gården, Eric Hansson. Före hans namn kan vi läsa ”Ibidem” som betyder ”på samma ställe”, vilket syftar på förra uppslaget med ”Ströma” överst. Årtalen på sidan anger födelse och i vissa fall giftermål. Viss extra numrering hjälper vid uttydningen av släktförhållandena mellan olika individer.


Denna sida avslöjar att Eric Ericsson Elg efter att ha lämnat soldattorpet 1742, bodde med sin familj hos Eric Hansson, kanske inte i hans hus direkt, men på hans ägor. Personerna står i familjegrupper.


Den första gruppen består av åbon (bonden) och hans familj, numren 1,2,6,7,8,9,12.

Den andra gruppen – 3,4,10,11.

Den tredje gruppen – 14,15,16.

Den fjärde gruppen – 19,20,21,22.

Den femte gruppen – 24,25,13,26.

Den sjätte gruppen – 27,28,29,30.(Nr 1) Eric Hansson är gift och har tre söner och två döttrar.


(Nr 3) Hans Ericsson ägde och brukade gården innan sonen (nr 1) Eric Hansson tog över. Fader Hans är gamlingen på gården och är omgift med (nr 4), som bara är sju år äldre än sonen och svärdottern. De har två barn. Dessa är i samma ålder som hans egna barnbarn! Gamle Hans var 52 år gammal när dottern Helena föddes. Kanske inte så vanligt att ”farfar” får barn med en sjutton år yngre fru.


(Nr 14) Visar namnen Catharina Olofsdotter och Anders Hansson. Mellan deras namn kanske krumelurerna betyder änka eller likande. Anders skulle kunna vara ytterligare en av gamle Hans söner eftersom om han hade levat borde hans namn stå först på en egen rad. Märkligare är att hans födelseår, men inte månad, är detsamma som Eric Hanssons, vilket dock anges i nästa husförhörsbok som 1707. Alltså var kanske Anders tidigare brukare av gården innan yngre brodern Eric fick ta över, och dessutom fick Anders änka, Catharina, bo kvar med barnen. Lätt att spekulera men svårt att bevisa.


En annan son från tidigare äktenskap, (nr 19) Matths Hansson, bor också på ägorna med sin familj.


Eric Elg (nr 24) med familj. Som vi kan se i nästa bok här inunder gifter sig Erics yngste son, Matths, med ”husbondens” dotter, Ingeborg.


(Nr 27 – 30) En familj som inte verkar ha några släktband.


Det återstår ett namn som jag inte har redovisat här. (Nr 5) Matths Hansson skulle kunna var Hans utflyttade eller avlidne son.


Ovanstående uttydning och försök till förklaring kanske har sina brister, men visar dock med säkerhet på två mycket vanliga förhållanden i bondesamhället på den tiden. Äldste sonen tog över gården och lät fadern bo kvar. Och en dräng som Matths gifte sig med bondens dotter.

Torpet har inte förändrats mycket sedan Elg bodde där. Förmodligen var taket av torv eller gräs. De nuvarande ägarna har bara dragit in elektricitet. Badrum, kök och tvätt finns i en liten stuga bredvid.

I Tegelsmora kyrka döptes, giftes och begravdes våra släktingar under flera hundra år. Varje söndag förväntades de delta i gudstjänsten och lyssna på Herrens ord. Prästen kom hem till gården eller stugan regelbundet för att kontrollera innantilläsning och katekeskunskaper, vilket nogsamt noterades i husförhörsboken. Kyrkogården hyser deras kvarlevor.

Pär Waltersson Wigman ”dödskutin i action wid Helsingborg pr. 28 feb 1710 och dess ställe vacant”.

Ovan en kommentar som har skrivits ut ”i klartext” av någon senare. ”Des” betyder ”hans”. All utrustning måste redovisas, även i en situation som denna!


Pär Wigman var en av de 897 döda svenska soldaterna.


Här söker man i Soldatregistret: http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx

http://www.soldatreg.se/ (mycket bra information)

Tillbaka överst på sidan